Αποφάσεις 162 & 163/13-07-2020 Προέδρου ΔΣ ΠΑΟΔΑΝ για την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με δίμηνες συμβάσεις

15/07/2020 16:26  -  1 προβολές σελίδας