ΣΟΧ 3/2020 «Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Αγίου Νικολάου»