Ανακοίνωση Δήμου για Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

13/12/2019 16:22  -  1 προβολές σελίδας


 

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μετά τη συνεδρίαση της ΠΕΔ που πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2019 στο Ηράκλειο και των σχετικών αποφάσεων της , α ν α  ζ η τ ά κατάλληλο χώρο – κτίριο που δυνητικά μπορεί να μετατραπεί σε Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
Η δομή θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τους ασυνόδευτους ανήλικους ανάλογες με τις ιδιαιτερότητες τους και στόχος είναι η προστασία τους και η ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωση.
 
Θα προτιμηθούν χώροι – κτίρια , τα οποία ανταποκρίνονται περισσότερο στις διατάξεις του ν. 4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός” και Ν. 1577/1985”Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” . 
Τηλέφωνα επικοινωνίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος 2841340100 και 2841340101
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
Θωμάς Χαριτάκης 

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μετά τη συνεδρίαση της ΠΕΔ που πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2019 στο Ηράκλειο και των σχετικών αποφάσεων της, αναζητά κατάλληλο χώρο – κτίριο που δυνητικά μπορεί να μετατραπεί σε Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.


Η δομή θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τους ασυνόδευτους ανήλικους ανάλογες με τις ιδιαιτερότητες τους και στόχος είναι η προστασία τους και η ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωση.

 

Θα προτιμηθούν χώροι – κτίρια , τα οποία ανταποκρίνονται περισσότερο στις διατάξεις του ν. 4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός” και Ν. 1577/1985”Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” . 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος 2841340100 και 2841340101

 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 

Θωμάς Χαριτάκης