Διαδικασία προσλήψεων λόγω covid -19

26/02/2021 18:28  -  1 προβολές σελίδας


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κυρίως καθαριότητας, τα άρθρα 74 του Ν. 4745/2020 και 175 του Ν. 4764/20 έδιναν την δυνατότητα σύναψης 4μηνων συμβάσεων με έκτακτο προσωπικό.
Οι διατάξεις αυτές δεν εξυπηρετούσαν τον Δήμο, αφού οι 4μηνες συμβάσεις μέχρι να συναφθούν, λήγουν, αφήνοντας πίσω περισσότερα προβλήματα.
 Έτσι ο Δήμος δεν έκανε χρήση αυτών των διατάξεων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 4μηνες συμβάσεις.
Στις 15/2/2021 απεστάλη νέα εγκύκλιος που έδινε την δυνατότητα συμβάσεων 8μηνης διάρκειας και για λοιπό προσωπικό. Έπρεπε όμως οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν και να έχουν γίνει οι προσλήψεις μέχρι 28/2/21 δηλαδή σε 10 μέρες.
Με δεδομένο ότι εξ αιτίας της κινητικότητας μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες αρκετοί υπάλληλοι, με αποτέλεσμα την παραπέρα αποστελέχωση του Δήμου αποφασίσαμε, παρά την πίεση, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών να κάνουμε χρήση των διατάξεων αυτών, αναζητώντας προσωπικό που θα είχε προϋπηρεσία, συνδυάζοντάς το με την οικογενειακή κατάσταση.
Πήραμε ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής 23/2/2021.
Στην συνέχεια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία, η προκήρυξη στην τοπική εφημερίδα υποχρεωτικά θα γινόταν για περιορισμένο χρόνο πράγμα που έγινε. 
Από τις κατατεθείσες αιτήσεις : 101 τον αριθμό, καταρτίσθηκαν οι ανάλογοι πίνακες ανά κατηγορία υπαλλήλων και η επιλογή έγινε τελικά με κριτήρια την εντοπιότητα, την εμπειρία, και την οικογενειακή κατάσταση.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κυρίως καθαριότητας, τα άρθρα 74 του Ν. 4745/2020 και 175 του Ν. 4764/20 έδιναν την δυνατότητα σύναψης 4μηνων συμβάσεων με έκτακτο προσωπικό.

Οι διατάξεις αυτές δεν εξυπηρετούσαν τον Δήμο, αφού οι 4μηνες συμβάσεις μέχρι να συναφθούν, λήγουν, αφήνοντας πίσω περισσότερα προβλήματα.

 Έτσι ο Δήμος δεν έκανε χρήση αυτών των διατάξεων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 4μηνες συμβάσεις.

Στις 15/2/2021 απεστάλη νέα εγκύκλιος που έδινε την δυνατότητα συμβάσεων 8μηνης διάρκειας και για λοιπό προσωπικό. Έπρεπε όμως οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν και να έχουν γίνει οι προσλήψεις μέχρι 28/2/21 δηλαδή σε 10 μέρες.

Με δεδομένο ότι εξ αιτίας της κινητικότητας μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες αρκετοί υπάλληλοι, με αποτέλεσμα την παραπέρα αποστελέχωση του Δήμου αποφασίσαμε, παρά την πίεση, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών να κάνουμε χρήση των διατάξεων αυτών, αναζητώντας προσωπικό που θα είχε προϋπηρεσία, συνδυάζοντάς το με την οικογενειακή κατάσταση.

Πήραμε ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής 23/2/2021.

Στην συνέχεια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία, η προκήρυξη στην τοπική εφημερίδα υποχρεωτικά θα γινόταν για περιορισμένο χρόνο πράγμα που έγινε. 

Από τις κατατεθείσες αιτήσεις : 101 τον αριθμό, καταρτίσθηκαν οι ανάλογοι πίνακες ανά κατηγορία υπαλλήλων και η επιλογή έγινε τελικά με κριτήρια την εντοπιότητα, την εμπειρία, και την οικογενειακή κατάσταση.