Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Αγίου Νικολάου

14/07/2016 15:19  -  1 προβολές σελίδας

Με την 309/15-7-2015 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου ενέκρινε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγίου Νικολάου για την πενταετία 2015-2019 ( 1η Ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος).

 

Σχετικά με αυτό το Σχέδιο μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας από 17/07/2015 έως 31/07/2015 εγγράφως στο Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ποιότητας του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος: Μαρία Δεμέτζου) ή ηλεκτρονικά στο e-mail: mademetzou@gmail.com

 

Επιχειρησιακό πλάνο