Σχέδιο Κανονισμού Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγίου Νικολάου - 2η Διαβούλευση (Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2016)