Ανακοίνωση απ' το Τμήμα Εσόδων

24/12/2018 12:52  -  1 προβολές σελίδαςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Αγίου Νικολάου ότι το Τμήμα Εσόδων (ταμείο) δεν θα λειτουργήσει από 02-01-2018 έως και 11-01-2018 λόγω απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να γίνουν για το λογιστικό κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2018.