Απόφαση Προέδρου του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας τεσσάρων (4) ημερών με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού στην Ειρήνη Μ. Δραγασάκη

09/03/2018 15:25  -  1 προβολές σελίδας