Προγράμματα «Άθλησης για Όλους” περιόδου 2016-17

07/03/2017 18:55  -  1 προβολές σελίδας

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) ενημερώνει ότι προκειμένου να υλοποιηθούν τα Προγράμματα “Άθλησης για Όλους” περιόδου 2016-17, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σχηματιστούν τμήματα με τουλάχιστον 15 συμμετέχοντες.

 

Για την εγγραφή σε κάποιο από τα τμήματα αθλητισμού, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικής αίτησης η οποία θα διατίθεται αρχικά από τα γραφεία του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. (Ρούσου Καπετανάκη 18, 721 00 Άγιος Νικόλαος) και στη συνέχεια από τους γυμναστές των τμημάτων. Η αίτηση μπορεί να αναζητηθεί και στην  ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

 

Η υποβολή της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία και ιατρική βεβαίωση και κατατίθεται τα γραφεία του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. (Ρούσου Καπετανάκη 18, 72100 Άγιος Νικόλαος).

 

Τα τμήματα που θα υλοποιηθούν σε πρώτη φάση είναι τα παρακάτω:

 

  • Άθληση και Γυναίκα  (Τμήματα 4 εκ των οποίων 3 τμήματα στον Άγιο Νικόλαο και 1 τμήμα στην Νεάπολη)
  • Αθλητισμός και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Τμήματα 2)

 

Η συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα έχει οριστεί στο ποσό των 10 € ανά μήνα, πρόγραμμα και συμμετέχοντα. Τα προγράμματα είναι μερικώς χρηματοδοτούμενα από την  Γ.Γ Αθλητισμού.

  

Ο   Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.

Χαρίλαος Γ. Αλεξάκης

 

Αίτηση