Έγγραφο για την εκτέλεση των έργων στην παραλία του Γαργαδόρου απέστειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

29/06/2018 16:01  -  1 προβολές σελίδας

 

αφίσα

 

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός, υλοποιώντας την δέσμευση που είχε αναλάβει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προχώρησε στην σύνταξη εγγράφου, αναφορικά με την εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας της  ακτής στην παραλία του Γαργαδόρου, το οποίο απέστειλε στην Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ζητώντας ενημέρωση για τα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες και κατά συνέπεια το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παραθέτουμε το σχετικό έγγραφο.


εγγραφο