Νέος κανονισμός καθαριότητας

09/01/2018 14:27  -  1 προβολές σελίδας

Ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου αναρτάται για διαβούλευση. Κάθε δημότης μπορεί να καταθέσει την άποψή του και να εισηγηθεί εγγράφως κάποια τροποποίηση ή συμπλήρωση του Κανονισμού στην κ. Μαρία Δεμέτζου, Προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας-Ανακύκλωσης (e-mail: mademetzou@gmail.com, τηλ. 2841089924). Όλες οι παρατηρήσεις που θα γίνουν θα συζητηθούν στη συνέχεια για να προκύψει το τελικό κείμενο του Κανονισμού Καθαριότητας, που θα ψηφισθεί τελικά από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου.

 

Κανονισμός καθαριότητας