Δημιουργία Ποδηλατικού Ομίλου Αγίου Νικολάου «ΜΑΝΤΡΑΚΙ»

11/05/2016 14:23  -  1 προβολές σελίδας

  • Με επιτυχία στέφθηκε η συνάντηση φίλων ποδηλάτου Αγίου Νικολάου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15/11 στη Δημοτική αίθουσα του ΡΕΞ. 

    Οι φίλοι ποδηλάτου μετά από την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών κατέληξαν στο ότι πρέπει να προωθηθεί η δημιουργία Αθλητικού Σωματείου.

    Μέσο για την επίτευξη του σκοπού του σωματείου είναι η οργάνωση αγώνων, επιδείξεων, διαλέξεων, εκθέσεων, εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ καθώς και η έκδοση αθλητικού εντύπου, επιβοηθητικού της διαδόσεως του αθλητισμού της φιλίας και της συνεργασίας. 

    Στο τέλος της συνάντησης και μετά από ψηφοφορία αποφασίστηκε με πλειοψηφία η δημιουργία Αθλητικού Σωματείου με το το όνομα Ποδηλατικός Όμιλος Αγίου Νικολάου «ΜΑΝΤΡΑΚΙ» (ΠΟΑΝ).

    Συστάθηκε προσωρινό ΔΣ το οποίο θα κινήσει τις διαδικασίες και την σύνταξη του καταστατικού.-