Κάλυψη αναγκών στέγασης των φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης

23/09/2016 12:30  -  1 προβολές σελίδας

 

Περίληψη διακήρυξης 

 

Κατάθεση προσφορών έως: Τρίτη 04/10/2016 και ώρα 9.30π.μ.