Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017 - ΠΑΟΔΑΝ

02/03/2017 18:35

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ έτους 2017

15/02/2017 11:32

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμό ΠΑΟΔΑΝ από 1η Ιαν εως 31 Ιαν 2017

14/02/2017 16:39

Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01/01/2016 έως 31/12/2016

10/01/2017 13:31

Στοιχεία Εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.2016 έως 30.11.2016

07/12/2016 10:50

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01.01.2016 έως 31.10.2016

07/11/2016 11:47

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01-01-2016 έως 30-09-2016

05/10/2016 10:32

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01-01-2016 έως 31.08.2016

05/09/2016 09:47

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 31/7/2016 - ΠΑΟΔΑΝ

05/08/2016 16:15

ΠΑΟΔΑΝ

11/05/2016 14:17

 

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 1/1/2016 εως 30/4/2016 

 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ 01.01.2016 - 31.3.2016 

 Στοιχειά εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ από 01-01-2016 έως 29.2.2016 

 Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσοδων - Εξόδων Έτους 2016 

 Στοιχειά εκτέλεσης προπολογισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν από 01/01/2016 έως 31/01/2016 

 Στοιχειά εκτέλεσης προπολογισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν από 01/01/2015 εως 30/12/2015 

 Στοιχειά εκτέλεσης προπολογισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν από 01/01/2015 εως 30/11/2015 

 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ 01/01-31/10 

 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ 01.01.2015 - 30.9.2015 - 6Δ4ΗΟΚΒΔ-ΦΚΕ 

 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1/1/2015 εως 31/8/2015 

 Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - 1/1/2015 εως 31/7/2015 

 Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ απο 1/1/2015 εως 30/6/2015 

 Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ 1/1/2015 - 31/5/2015 

 Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ 01/01/2015 - 31/03/2015 

 Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ