Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017 - ΟΚΥΔΑΝ

01/03/2017 12:43

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ΟΚΥΔΑΝ έτους 2017

15/02/2017 19:18

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 31/1/2017 - ΟΚΥΔΑΝ

14/02/2017 16:44

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Από 1/1/2016 Έως 31/12/2016

10/01/2017 13:22

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Από 1/1/2016 Έως 30/11/2016

07/12/2016 10:28

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Από 1/1/2016 Έως 31/10/2016

03/11/2016 09:50

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ Σεπτεμβρίου 2016

04/10/2016 12:03

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΟΚΥΔΑΝ Αυγούστου 2016

02/09/2016 09:34

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 31/7/2016 - ΟΚΥΔΑΝ

02/08/2016 12:03