Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμό από 1η Ιαν εως 28 Φεβ 2017 - Δήμος Αγίου Νικολάου

14/03/2017 12:35

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου απο 1/1 εως 31/1/2017

24/02/2017 14:27

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμόυ από 1/1/2017 Έως 31/01/2017

15/02/2017 11:20

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμόυ από 1η Ιαν εως 31 Δεκ 2016

31/01/2017 11:11

Δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προυπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Αγίου Νικολάου ετους 2017

23/01/2017 14:44

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Από 1/1 έως 31 οκτ 2016

14/11/2016 09:17

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και Απολογισμός 2015

21/10/2016 11:16

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Από 1/1 Έως 30/9/2016

12/10/2016 09:40

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου απο 1η Ιαν εως 31 Αυγ 2016

21/09/2016 09:08

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου απο 1/1 εως 31/7/2016

22/08/2016 13:25

Δήμος Αγίου Νικολάου

11/05/2016 14:06

Στοιχεια εκτελεσης προυπολογισμου απο 1η Iαν. εωw 30 Aπριλιου 2016

Στοιχειά εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2016 

Οικονομικά στοιχειά περιουσιακής κατάστασης

Στοιχειά εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1η Ιαν. έως 29η Φεβρουαρίου 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1/1/2016 εως 31/1/2016

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού από 1/1 έως 31/12/2015 (Ν. 3861/2010) 

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων, Έτους 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1/1/2016 εως 31/1/2016

Στοιχειά εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1/1 έως 30/11/2015

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού Δήμου, από 1/1 έως 31/10/2015

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1/1 εως 30/9/2015

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1/1/2015 εως 31/8/2015

Εκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2015 Δήμου Αγίου Νικολάου

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού Δήμου Αγ.Νικολάου, από 1/1 εως 31/7/2015

Εκθεση εκτέλεσης προυλοπογισμού Δήμου Αγ.Νικολάου 1/1/2015 εως 30/6/2015

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού 1/1-31/5

Στοιχεία εκτέλεσης Προυπολογισμού από 1/1/2015 - 30/4/2015 (Άρθρο 10Α Ν.3861/2010)

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού από 1/1/2015 - 31/3/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού απο 1/1/2015 εως 28/2/2015 (Άρθρο 10Α, Ν.3861/2010)

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού Ιανουαρίου 2015 (Άρθρο 10Α, Ν.3861/2010)

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού από 1/1 εως 31/12/2014 (Άρθρο 10Α Ν.3861/2010)

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού 1/1/2014 - 30/11/2014 (Άρθρο 10Α νόμου 3861/2010)

Ισολογισμός έτους 2014

 

Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου Ισολογισμός- απολογισμός έτους 2014