Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού ΠΑΟΔΑΝ - 01.01.2018 εως 30.04.2018 - Ω3Η9ΟΚΒΔ-Μ5Ψ

07/05/2018 14:05

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 31/3/2018 - ΠΑΟΔΑΝ

27/04/2018 12:42

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 31/3/2018 - ΠΑΟΔΑΝ

10/04/2018 21:48

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 28/2/2018 - ΠΑΟΔΑΝ

12/03/2018 15:10

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού απο 1/1 εως 31/1/2018 - ΠΑΟΔΑΝ

12/03/2018 14:40

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΝ οικονομικού έτους 2018 - 6Η74ΟΚΒΔ-6Φ3 .

09/02/2018 16:35